Karbala Wale

Founders

  • Late Syed Sardar Ali Moosavi Sahab 
  • Saiyad Mazhar Abbas Sahab
  • Syed Jafar Ali Moosavi
  • Syed Hyder Ali Moosavi
  • Syed Ali Hasan Moosavi
  • Aali Janab Syed Faseel Kazmi Sahab (Mumbai)
  • Aali Janab Hilal Naqvi Sahab (Lucknow)